Zirkon BioStar - Ø 98,5 mm, H 18 mm, barva 1333-NA OBJEDNÁVKU

Zirkon BioStar - Ø 98,5 mm, H 18 mm, barva 1333

Dostupnost: Skladem

4 596,00 Kč

Zákaznická linka: 466 924 101
(Po - Pá) 8.00 - 17.00

Popis produktu

Detaily

Zirkon BioStar - Ø 98,5 mm, H 18 mm, barva 1333

Zirkon BioStar  pre-sintrované disky, vyrobené z oxidu zirkoničitého. Jsou určené pro frézování korunek a můstků pomocí CAD/CAM technologie nebo manuálním frézováním.

Zirkon BioStar má výbornou biokompatibilitu a vysokou odolnost proti tlaku a tahu. Pre-sintrované disky jsou vhodné pro strojní zpracování a mají vysokou stabilitu okrajů.

Díky speciálnímu výrobnímu procesu je dosaženo extrémně neměnného spékacího smrštění – a to dokonce u různých šarží. To v praxi znamená, že ve většině případů není nutné přizpůsobovat faktor roztažnosti v CAD/CAM přístroji.

Při zpracování můžou být použity pouze diamantové brusné nástroje  nebo nástroje z tvrdých kovů.

Zirkon BioStar a Zirkon BioStar Z se liší pevností dosažitelnou po finálním sintrování a obsahují rozdílné množství oxidu hlinitého.

Také se liší bělostí a průsvitností a oba vykazují rozdílnou odolnost proti hydrotermálnímu stárnutí. Zirkon BioStar je již trvale zbarven v pre-sintrovaném stádiu.

Zirkon BioStar  -   obsah oxidu hlinitého  = 0,25 +/- 0,10 wt%

Zirkon Biostar Z - obsah oxidu hlinitého =  < 0,1 wt% 

Veškeré Zirkon BioStar materiály jsou dentální materiály vyráběné ze zirkon dioxidu při konstantním množství ytria. Zirkon dioxid je určen pro frézování korunek a můstků pomocí CAD/CAM systémů nebo ručně ovládaných přístrojů a je charakteristický svou výjimečnou kompatibilitu a vysokou odolností vůči vysokému tlaku.

Předsintrované bloky jsou velmi vhodné pro mechanické zpracování a mají výbornou pevnost okrajů. Díky speciálnímu výrobnímu procesu dosahují stejnoměrného smrštění dokonce při použití různých šarží, což znamená, že ve většině případů není nutné přizpůsobovat se možností rozpínání u CAD/CAM zařízení. Při výrobě jsou použity výlučně obráběcí přístroje využívající diamant, nebo těžké kovy.

Typy materiálů

Typy materiálů lze rozlišit podle obsahu oxidu hliníku a odolnosti dosáhnuté po konečném sintrování. Materiály se liší stupněm bělosti a transparence, přičemž jsou odolné proti opotřebení. Barvy Zirkon BioStar Colour (500, 800, 1000, 1333, 2000) a Zirkon BioStar HT Colour (100, 200, 500, 800, 1000) je dosaženo v předsintrovací fázi výroby. Dentální technici a zubaři mají možnost zvolit si vhodnou barvu materiálu pro jednotlivé případy. Díky vysoké odolnosti je možné také použití při výrobě můstků.

Zirkon BioStar HT je syrový materiál s redukovaným obsahem oxidu uhličitého a speciální zrnitostí. Pro tyto vlastnosti bylo dosaženo vyváženého poměru maximální transparence a vynikající hydrotermálního složení. Zirkon BioStar HT je díky své vysoké hustotě před sintrováním také vhodný pro výrobu zcela anatomických korunek. Povrch materiálu není upraven až po sintrovacím procesu, ale pouze jemně dobarven před sintrováním.V případě potřeby jsou Vám níže k dispozici klíčové fyzikální a chemické informace o materiálu. Všechny typy materiálu jsou testovány v akreditovaných testovacích laboratořích za účelem zjištění biologické kompatibility tak, aby mohly získat certifikaci jako vhodný materiál pro dentální obor.

 

Vlastnosti

Všechny produkty Zirkon BioStar jsou vhodné pro provádění dentálních zásahů včetně zhotovení korunek a můstků (jak pro korunky a mezičleny, stejně jako pro celkové anatomické restaurování s maximálním počtem dvou mezičlenů v postranních částech a čtyřech mezičlenů v předních částech) nebo vyfrézované nosné konstrukce, teleskopické korunky, Marylandové můstky, inlaye, onlaye, neukončené můstky (s nejvýše dvěma mezičleny) a individuální implantátové podpěry.

 

Kontraindikace

Celokeramické korunky a můstky nejsou doporučovány v případě bruxismu, nadměrné tvrdosti zubů a nedostatečného prostoru. Stejně tak nedoporučujeme tento materiál při nedostatečné ústní hygieně. Celokeramické korunky a můstky by také neměly být používány v případě nevyhovujících výsledků v přípravné fázi nebo v případě vzniku poškození.

Informace k přípravě    

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny pouze doporučené minimální hodnoty síly stěn, konečné rozhodnutí o způsobu a provedení přípravy je zodpovědností zubního technika či zubního lékaře.

 

Síla stěn by měla mýt minimálně:

Zadní zuby                                                  okluzní 1.5 mm                                  kruhový 0.5 mm

Přední zuby                                                 incisální/okluzní 1.0 mm                  kruhový 0.5 mm

Podpěrné korunky a můstky   

s dvěma mezičleny                                    incisální/okluzní 1.0 mm                  kruhový 0.7 mm

 

Minimální spojovací prostor:

Zadní můstky                                             s jedním mezičlenem                        7 mm²

Zadní můstky                                             se dvěma mezičleny                          9 mm²

Přední můstky                                            s jedním mezičlenem                        9 mm²

Přední můstky                                            se dvěma mezičleny                      12 mm²

 

Frézování

Frézování lze provádět s většinou dostupných CAD/CAM zařízení nebo pomocí ručně ovládaného frézovacího zařízení, přičemž by měly být dodrženy pokyny týkající se frézovacích vrtáků a doporučených otáček za minutu. Abyste při frézování a následném manipulováním s disky předešli změně barevnosti nebo ztrátě pevnosti, neměli by disky přijít do kontaktu s vodou nebo oleji, případně tuky (např. krém na ruce). Zpracovávání disků za vlhka v před-sintretové fázi je možné, ale je nezbytné, aby před samotným sintrováním došlo k úplnému usušení. K vysušení lze využít vysoušecí zařízení s teplotou přibližně 80°C nebo lze vysoušet pomocí infračervené lampy. Mimo to lze použít nízkoteplotní program, který disk neponičí. Škrábance, ostré hrany nebo lehká poškození (také na spodní straně skeletu) mohou snížit pevnost dokončeného sintrovaného produktu. Současně je při frézování důležité zkontrolovat, zda je povrch správně zaoblený a hladký.

 

Zbarvení

Pokud je to nutné, skelety mohou být sladěny s požadovanou barvou pomocí standardního kopírovacího procesu, který je licencovaný pro zirkonio-oxidové keramiky. K dosažení požadovaného výsledku je nezbytné před kolorováním zajistit, aby byl skelet zcela zbaven nečistot, odmaštěný a suchý. Tyto instrukce je třeba dodržovat i v procesu popisovaném níže.

 

Sintrování     

Sintrování lze provádět ve všech pecích, které jsou vhodné pro zirkonoxidové keramické materiály. Při sintrování je nutné dodržet veškeré procesní postupy. V průběhu sintrování se skelety smrští asi o 20% v případě, kdy jsou jednotlivé korunky či skelety vypalovány na odpovídajících sintrovacích ložiscích. Skelet musí být umístěn tak, aby nemohl  přijít do styku s jinými skelety nebo s nosičem, čímž se zabrání deformaci. Nosiče musí být pravidelně překontrolovávány alespoň jednou za dva týdny v souladu s pokyny výrobce, aby se zajistilo, že leží ve správné úrovni. Přední a zadní skelety s třemi nebo více členy by měly být vždy umístěny okluzní stranou nahoru. Jsou-li použity sintrovací dráty nebo kolíky, musí být zajištěno, aby nedocházelo ke kontaktu s vrchní stranou víčka. Alternativně se sintrování může provádět v sintrovacím kelímku, ve kterém jsou Vaše práce k sintrování vložený do vhodného granulovaného materiálu.  Vhodným materiálem jsou například sintrovací kuličky z oxidu zirkoničitého. Při použití kelímků a granulí se skelety umísťují v granulích s okluzní stranou dolů. Příslušné vypalovací cykly mohou být dokončeny za 8 - 12 hodin. Zubní laboratoř musí zkontrolovat a určit v každém jednotlivém případě, jaké  jsou možné rychlosti ohřevu v příslušné sintrovací peci a zda jsou stále tolerovány aniž by došlo ke zkreslení nebo praskání materiálu. Smrštění přípravků z Zirkon BioStar a Zirkon BioStar Z zůstává na velmi konstantní úrovni, a to jak v rámci jednotlivých šarží, tak i po několika šaržích a to z důvodu speciálního procesu jejich výroby.

 

Zirkon BioStar HT

Sintrování:

Pro dosažení optimální průsvitnosti při sintrování ZirkonBiostaru HT se důrazně doporučuje jak použití čerstvé sintrovací misky, tak proces sintrování pomocí kuliček oxidu zirkoničitého.

Sintrovací miska nesmí být předtím používána pro jiné materiály ze zirkonia.

Zbarvení:

Zirkon BioStar HT disky mohou být díky ke své vyšší hustotě před sintrováním ještě  barveny za použití vhodných barviv, a proto jsou vhodné pro výrobu plně anatomických a monolitických restauračních prací, aniž by musely být později žilkovány nebo přetírány další vrstvou.

 

Zirkon BioStar S – dodatečné informace pro použití

Instrukce pro použití Zirkonu BioStar S v systémech Sirona inLab® a inLab MCXL®

 

V podstatě, můžete použít své ZirkonBioStar S bloky jako ostatní bloky v systému Sirona®.

 

Programování pro Sirona inLab® a inLab® MCXL systémy:

  1. Umístěte blok Zirkon BioSTar S jako obvykle.
  2. Vyberte z výběru bloků „VITA In-Ceram® YZ“ odpovídající velikost bloku pro proces.
  3. Zadejte „Z-kód“  uvedený na obalu celý,   včetně „*“ , jako například:*Z24912A.
  4. Můžete začít frézovat.

 

Pozor!

Při práci se Zirkon BioStar HT Colour je důležité, aby sintrování probíhalo buď za finální teploty 1.450 °C po dobu 3,5 hod, nebo 1.550 °C po dobu 30 min. Všechny ostatní podmínky jsou uvedeny v tabulce níže. Dosažené výsledná průsvitnost není nijak ovlivněna ani jedním z dvou výše uvedených postupů.

 

 

V závislosti na materiálu, doporučené teploty sintrování jsou:

 

                                  Sintrovací program pro Zirkon Biostar bílý opakní / HT (bílý) / Colour / S

 

 

        korunka

 

    můstek 3-4 členy

 

 můstek více jak 4 členy

 

   ˚C

     min.

      ˚C

    min.

      ˚C

     min.

Rychlost ohřevu na 900 ˚C

 

    15

 

       59

 

     12

 

       73

 

         8

 

     110

Setrvání na teplotě  900 ˚C

 

  900

 

       5

 

   900

 

       15

 

     900

 

       30

Rychlost ohřevu koncovou teplotu na  1450 ˚C

 

   15

 

      36

 

     12

 

      46

 

         8

 

       69

Setrvání na teplotě   na  1450˚C

 

1450

 

      30

 

 1450

 

     120

 

    1450

 

     120

Rychlost ochlaz. na 900 ˚C

 

   10

 

      55

 

      5

 

     110

 

         4

 

     138

Setrvání na teplotě   v 900 ˚C

 

 900

 

       5

 

   900

 

      10

 

     900

 

       20

Rychlost ochlaz. na 200 ˚C

 

  10

 

     70

 

      5

 

     135

 

         4

 

     175

Celková doba 

       4 h 20 min.

           8 h 29 min.

            11 h 02 min.

 

                                  Sintrovací program pro Zirkon Biostar Z ( bílý průsvitný)

 

 

 

        korunka

 

      můstek 3-4 členy

 

 můstek více jak 4 členy

 

 

   ˚C

     min.

     ˚C

      min.

     ˚C

     min.

Rychlost ohřevu na 900 ˚C

 

     15

 

     59

 

     12

 

       73

 

       8

 

     110

Setrvání na teplotě  900 ˚C

 

   900

 

      5

 

   900

 

       15

 

   900

 

       30

Rychlost ohřevu koncovou teplotu na  1500 ˚C

 

    15

 

     40

 

     12

 

       50

 

       8

 

       75

Setrvání na teplotě   na  1500˚C

 

1500

 

     30

 

 1500

 

     120

 

  1500

 

     120

Rychlost ochlazování na 900 ˚C

 

   10

 

     60

 

      5

 

     120

 

       4

 

     150

Setrvání na teplotě   v 900 ˚C

 

  900

 

       5

 

   900

 

      10

 

    900

 

       20

Rychlost ochlazování na 200 ˚C

 

   10

 

     70

 

      5

 

     135

 

       4

 

     175

Celková doba 

       4 h 29 min.

         8 h 43 min.

       11 h 20 min.

 

               

 

V jednotlivých případech je nutné seřídit teplotu pece provedením zkušebního cyklu,  protože měření teploty  v jiných pecích může poskytnout odlišné výsledky.

Je nutné se vyhnout velkým  poklesům  teploty při otevírání pece, protože otevření vyhřívané pece může mít negativní vliv na pec a  může poškodit i Vaši práci. Při použití produktu Zirkon BioStar se vyhněte  otevření pece při teplotách nad 250˚C. Skelety a korunky vyráběné z oxidu zirkoničitého by měly být vypalovány v peci, která se používá pouze pro tyto produkty. Pokud  jsou dodatečně vypalovány výplně z jiných keramických materiálů  nebo kapalné keramiky v téže peci, může  to  brzdit spékání nebo způsobit lokalizované zabarvení.

Pokud se nelze vyhnout sintrování různých materiálů v téže peci, pak se doporučuje před sintrováním keramiky na bázi oxidu zirkoničitého sintrovat 1 cyklus v prázdné peci a při maximální teplotě.

 

Zakrývání skeletů

Korunky a můstky vyrobené z materiálů Zirkon BioStar lze zakrýt obvyklou zakrývací keramikou pro zirkon dioxinové skelety. Zákryt speciálně určený pro oxid zirkoničitý by měl být umísťován se zohledněním tepelné roztažnosti a spojovacího materiálu. Doporučujeme předem zjistit u příslušného výrobce zakrývací keramiky, zda je před zakrytím vhodná tepelná nebo chemická předprava sintrované konstrukce.

 

Dokončovací práce po sintrování

Broušení na vysintrovaných konstrukcích musí být provedeno pouze pomocí vodního chlazení, čímž se zabrání lokálnímu přehřátí a poškození materiálu.

 

Skladování

Zirkoniové disky  uchovávejte za běžné pokojové teploty a vlhkosti ( tedy při teplotě cca 10°C – 35°C a vlhkosti cca od 30 do 70%). Ani dlouhodobé skladování by nemělo mít žádný vliv na technickou kvalitu materiálu.  Vyhněte se přímému slunečnímu záření.

 

Minimální tloušťka stěny pro korunky a můstky a programy sintrovacích rychlostí ohřevu uvedených v návodu k použití byly testovány mnohokrát v praxi a prokázaly se býti vhodné. Nicméně, může být nezbytné, vzhledem k neobvyklé velikosti skeletu, upravit podmínky zpracování na konkrétní rekonstrukci. Proto jen pouhým dodržováním uvedených parametrů nelze zaručit přesné výsledky.

 

Bezpečnostní doporučení

Inhalace prachu ZirkonBiostar je škodlivá pro vaše zdraví. Vyhněte se kontaktu s kůží a očima. Při práci používejte ochranné pomůcky.  

 

 

Likvidace zbytků materiálu

Zbytky ze Zirkon Biostar materiálů jsou klasifikovány jako chemicky zcela inertní a nepodléhají žádným zvláštním ustanovením k likvidaci

 

Nežádoucí účinky

Vynímečně je možná alergická reakce na zirkon dioxid.

 

Vlastnosti materiálu pro jednotlivé Zirkon BioStar výrobky

 

Chemický vzorec: ZrO2/Y2 O3/Al2O3

Chemický název: oxidem yttritým stabilizovaný tetragonální oxid zirkoničitý

Barva: bíle opákní, bíle transluzentní, zubní v různých odstínech

Popis produktu: předsintrované polotovary vyrobeny z oxidu zirkoničitého pro dentální aplikace

 

Chemické složení

 

Zirkon BioStar Z

Zirkon BioStar 

Zirkon BioStar                 

    Colour

Zirkon BioStar 

HT

Zirkon BioStar

HT Colour

ZrO2/ HfO2/Y2 O3

hmotnost. podíl

   >  99,0

   >  99,0

    >  99,0

        >  99,0

    >  99,0

        Y2O3

hmotnost. podíl

5,15+/-0,2

   5,15+/-0,2

  5,15+/-0,2

    5,15+/-0,2

  5,65+/-0,3

        HfO2

hmotnost. podíl

    < 5,0

      < 5,0

   < 5,0

         < 5,0

    < 5,0

       Al2O3

hmotnost. podíl

     < 0,1

      < 0,3

   < 0,3

         < 0,1

    < 0,1

       Fe2O3

hmotnost. podíl

    < 0,1

      < 0,1

   < 0,3

         < 0,1

    < 0,1

       Na2O

hmotnost. podíl

    < 0,04

      < 0,04

   < 0,04

         < 0,04

    <0.04

 

 

 

Fyzikální vlastnosti materiálu po sintrování

 

 

 

 

 

 

Hustota

      g/cm3

> 6,05

> 6,05

> 6,05

> 6,05

> 6,05

Pevnost v ohybu

     MPa

1.000+/-200

1.200+/- 200

1.000+/-200

1.000+/-200

1.000+/-200

Tepelná roztažnost

    10-6 1/K

10,7

10,7

10,7

10,7

10,7

 Stupeň pružnosti

   Gpa

210

210

210

210

210

 Porozita

 

není

není

není

není

není

 

 

Radioaktivita

 

 

 

 

 

 

Aktivita (ISO 13356)

     Bq/g

    < 0,2

      < 0,2

    < 0,2

    < 0,2

< 0,2

                                                                                                                       splňuje požadavky normy ISO 6872 a ISO 13356.2

 

Biocompatibilita a chemická rozpustnost:

Cytotoxicita :                                    netoxický                                        DIN EN ISO 10993 / DIN EN ISO 9363

Chemická rozpustnost:                     pod limitem detekce                       DIN EN ISO 10903 / DIN EN ISO 6872

                                                           (< 1 μg/cm)

 

Výše uvedené údaje jsou ideální hodnoty a byly získány testováním konkrétního materiálu. U stejného materiálu mohou být zjištěny drobné odchylky, proto prosím považujte výše uvedené údaje za orientační. 

Více informací

Více informací

Typ produktu Ne
[profiler]
Memory usage: real: 30408704, emalloc: 29637768
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem